ועדת חסד עלי זהב

(08/06/2014 00:49)

ועדת החסד ועזרה הדדית של היישוב, עוסקת באופן יומיומי בסיוע למשפחות נזקקות בקהילה.

במסגרת הסיוע - מפעילה ועדת חסד מערך של חלוקת מזון, ליווי משפחתי וסיוע כספי למשפחות. 

 

ועדת החסד ועזרה עלי זהב - יוזמת פרוייקטים ופעילויות למען משפחות הזקוקות לעזרה. 

 

הועדה עובדת בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה במועצה אזורית שומרון.

 

הועדה מקבלת סיוע מ"הקרן לעזרה הדדית מערב השומרון" - ובכך מצליחה לעזור למשפחות רבות ביישוב. 

 

תמונות מצורפות להודעה זו: