מערכת חירום - עלי זהב

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  מטה חירום

  יו"ר צח"י
  ניסנהולץ אלעד
  צוות צחי
  ליכט ניריתרוזנבאום אבישגבן חיים אריהמולה אבנר

  מידע נוסף מטה חירום