חודש:שנה:
א ב ג ד ה ו ש
01
02
03
04
05
06
07
16:30-17:30
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
08
09
10
19:00-20:00
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
11
12
13
14
16:30-17:30
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
15
16
17
19:00-20:00
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
18
19
20
21
16:30-17:30
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
22
23
24
19:00-20:00
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
25
26
27
28
16:30-17:30
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
29
30
31
19:00-20:00
מזכירות-חלוקת דואר רשום וחבילות
תאריך נוכחי:09/03/2021